Kredyt Obrotowy dla Firm – na czym polega?

Strona główna>Blog>Kredyt Obrotowy dla Firm – na czym polega?

Kredyt obrotowy dla firm jest chętnie wykorzystywaną formą wsparcia bieżącej działalności przedsiębiorstwa. By móc korzystać z takiego rozwiązania, trzeba przeanalizować, jak działa i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie. Wielu Przedsiębiorców szuka sposobu na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych. Najpopularniejszymi są kredyty i pożyczki hipoteczne, inwestycyjne oraz leasing czy faktoring. Każde z tych rozwiązań pozwoli utrzymać stabilność finansową.

Kredyt Obrotowy dla Firm - na czym polega?

Spis treści

Firmy stawiają sobie konkretne cele .Jednym z warunków ich osiągnięcia jest utrzymywanie płynności finansowej. Przez zatory płatnicze, okresy przestoju w biznesie czy też inne nieprzewidziane sytuacje firma może utracić zdolność do regulowania bieżących wydatków. Jednym z kilku dostępnych rozwiązań, które pozwalają tego uniknąć, jest właśnie kredyt obrotowy dla firm.

Co to jest Kredyt Obrotowy?

Kredyt obrotowy dla firm to fora pozyskania środków finansowych na finansowanie bieżących wydatków przedsiębiorstwa, m.in. wynagrodzeń pracowniczych, rachunków za media czy faktur wystawionych przez dostawców produktów i usług.

Kredyt obrotowy, w zależności od potrzeb finansowych firmy, jej zdolności kredytowej, a także szczegółów samej oferty kredytowej, może opiewać na kwotę od kilku do kilkuset tysięcy. Wiele banków udziela go nie tylko w polskim złotym, ale również w popularnych walutach obcych. Niezależnie od waluty kredytu, umowa jest zwykle zawierana na okres 12 lub 36, rzadziej 60 miesięcy.

W ramach kredytu obrotowego można sfinansować:

 1. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników;
 2. koszty administracyjne;
 3. rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS;
 4. wydatki na wyposażenie biura;
 5. inne bieżące wydatki i zakupy związane z prowadzeniem działalności

Rodzaje Kredytu Obrotowego dla firm

Przedsiębiorca, który nosi się z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania obrotowego, powinien mieć świadomość, że taki kredyt dla firm może być udzielony w co najmniej kilku odmianach. Podstawowy podział wyróżnia dwa rodzaje kredytów obrotowych:

 • w rachunku bieżącym,
 • w rachunku kredytowym.

Obydwa mają na celu poprawić płynność finansową firmy. Występuje pomiędzy nimi kilka istotnych różnic. Jak działają i czym różnią się te rozwiązania?

Kredyt Obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, jest ściśle powiązany z rachunkiem bankowym. Po zawarciu umowy z bankiem przedsiębiorca otrzymuje dostęp do określonej puli środków podpiętych do jego konta firmowego.

Kredyt dla firm w rachunku bieżącym odznacza się korzystnymi zasadami naliczania opłat oraz spłaty zadłużenia. Nierzadko jedynym stałym kosztem są odsetki, które nalicza się od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i tylko do momentu istnienia długu. Co więcej, kredytobiorca zwraca pieniądze nie w ustalonych ratach, lecz w praktycznie dowolnych sumach i terminach.

Przeczytaj również:

Kredyty konsolidacyjne i kredyty obrotowe dla firm – na czym polegają te produkty finansowe?

Zdolność kredytowa klienta obliczana jest na podobnych zasadach jak w przypadku m.in. karty kredytowej. Przydzielona zostaje taka wysokość zadłużenia, na jaką realnie stać przedsiębiorcę z punktu widzenia instytucji kredytującej.

Bank wymaga jedynie systematycznych wpływów na rachunek oraz uregulowania całego zadłużenia do dnia zakończenia umowy (zwykle można ją przedłużyć na kolejne 12 miesięcy). Istotne jest przy tym to, że każdy wpływ na rachunek firmowy nie tylko zmniejsza zadłużenie, ale również powiększa dostępną do wykorzystania kwotę kredytu.

Kiedy kredyt obrotowy dla firm zostanie już udzielony, przedsiębiorca w dowolnym czasie może swobodnie sięgnąć po pieniądze banku, do wysokości ustalonego limitu. Nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków do banku z tłumaczeniem, w jakim celu są mu potrzebne pieniądze i na co właściwie je wydaje.

Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym

W przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym kredytobiorcy również udostępniana jest określona ilość środków, ale nie w rachunku bieżącym, lecz w osobnym rachunku kredytowym. Zobowiązanie w rachunku kredytowym udzielane jest na konkretny cel, jaki kredytobiorca musi zadeklarować we wniosku. Może być on wykorzystany na przykład do uiszczenia wynagrodzeń pracownikom. Nie można przeznaczyć udzielonego finansowania na inne wydatki, niezgłoszone we wniosku.

Kredytobiorca zwykle spłaca kredyt jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych), Minusem jest fakt, że najczęściej nie może odnowić umowy kredytowej, co pozwoliłoby mu wydłużyć okres spłaty zobowiązania Ponieważ kredyt w rachunku kredytowym jest obsługiwany poprzez osobny rachunek, bank może łatwo skontrolować sposób wydatkowania środków. Jeśli przedsiębiorca przeznaczy je na cele inne niż te wskazane w umowie, Bank może zażądać zwrotu całej pożyczonej sumy i naliczyć opłatę karną.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyty obrotowe dla firm są popularnym rozwiązaniem, jego otrzymanie nie zawsze musi być proste. W większości placówek bankowych z oferty kredytu obrotowego może skorzystać:

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółka cywilna;
 • spółka osobowa;
 • osoba prowadząca gospodarstwo rolne.

Firma, aby mogła otrzymać kredyt obrotowy, musi spełnić określone wymagania banku i przejść przez badanie zdolności kredytowej.

Niestety, niewielkie szanse mają właściciele firm z problemami w zakresie regularnej wypłacalności środków. Pomocne dla Ciebie będzie posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia np. nieruchomości. Niestety zdecydowanie trudno z niego skorzystać młodym przedsiębiorcom.

Jak dostać kredyt Obrotowy dla Firm?

Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt obrotowy dla firm,musi wypełnić wniosek kredytowy i ewentualnie skompletować wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z CEIDG lub KRS;
 • zaświadczenie z ZUS oraz US o braku zaległości w opłacaniu składek i zobowiązań podatkowych;
 • dokumenty które potwierdzą sytuację finansową firmy, na przykład wyciąg z konta bankowego, czy deklarację podatkową za ostatni rok.

Poza wyżej wymienionymi kwestiami trzeba jeszcze spełnić inne wymagania banku. Najczęściej są to:

 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • odpowiedni staż rynkowy – zwykle 6- lub 12-miesięczny, choć w niektórych bankach można otrzymać kredyt obrotowy już w pierwszych dniach działalności;
 • pozytywna lub przynajmniej neutralna historia kredytowa;
 • stałe wpływy na rachunek bieżący;
 • wniesienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ile kosztuje kredyt obrotowy dla Firm?

Każdy przedsiębiorca, który zamierza zaciągnąć tzw. obrotówkę, zastanawia się, ile kosztuje kredyt obrotowy. Koszty składają się z kilka elementów składowych:

 • oprocentowanie kredytu, na które składa się stawka WIBOR(R) oraz negocjowana marża bankowa;
 • prowizję przygotowawczą, z której bank może zrezygnować i często tak właśnie się dzieje;
 • prowizję za udzielenie kredytu;
 • koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

Niektóre banki oferują obniżoną marżę, a więc i oprocentowanie kredytu obrotowego dla firm, które mają już od pewnego czasu konto w tej samej instytucji.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Czy kredyt obrotowy dla firmy będzie dla Ciebie lepszym źródłem finansowania niż inne oferty? Niestety – udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe. W każdej takiej sytuacji należy dokładnie przeanalizować uzyskane propozycje nie tylko pod względem kosztów, ale też zminimalizowania ryzyka utraty stabilności przedsiębiorstwa. Decydując się na jego zaciągnięcie, dobrze jest się skonsultować się z specjalistą finansowym, który pomoże wybrać najlepszą formę finansowania. Zwróci on uwagę na koszty oferty, ale też porówna je z innymi propozycjami.

2022-08-05T12:09:43+02:0025 kwietnia, 2022|